English          
Industrial Measurement & Control, CEM systems, measuring vans, shelter, analysers and gasconditiongcomponents
Laboratory equipment, color-, ph-, ion selective-, polari-, refracometers
Farmer measurements, NH3, emmision
Reduced Oxygen Reduced Breathing Device, Gas mixing systems
Refractometers, Color measurements and Calcium
Service, Preventive and corrective maintenance, 24/7 contracts
Marine emission monitoring
Home > Producten > Ontzorgingsconcept > Uitvoering van emissiemetingen

Filter.

Type hieronder om het element te zoeken


Type meting


Show More

MeettechniekShow More

Merk

Show More

IndustrieShow More

Uitvoering van emissiemetingen

Periodiek aantonen van het behalen van de opgelegde richtlijnen Uitvoering van emissiemetingen

Afhankelijk van de grootte en het type installatie, dient periodiek te worden aangetoond dat de installatie voldoet aan de van overheidswege opgelegde richtlijnen en besluiten. Voorbeelden van deze richtlijnen zijn:

  • Kalibratie- en jaarlijkse controlemetingen automatische meetsystemen (QAL2- en AST-metingen, conform NEN-EN 14181)
  • Nederlandse emissie Richtlijnen (NeR)
  • Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties (BEES)
  • Besluit Verbranden Afvalstoffen (BVA)

Tevens bestaat er veel vraag naar garantiemetingen, zoals bijvoorbeeld het testen van de efficiency van convertors en stoffilters.

Afhankelijk van de duur en het doel van de metingen, heeft BIEM de beschikking over:
  • Een tweetal meetwagens. Beide meetwagens zijn ingericht voor meer-daagse metingen op locatie.
  • Een porta cabin, voor het monitoren van emissies gedurende een langere periode.
  • Een aantal mobiele meetsets, die kunnen worden ingezet voor zowel kortdurende- als langdurende metingen.


Ankersmid engineert, levert en pleegt service aan analyse apparatuur, tot complete CEM systemen en proces systemen in bijbehorende analysehuizen. Zij worden gebruikt in de industriële procestechniek, laboratoria, luchtmacht, staltechnieken en biogas installaties

Ankersmid Process
Samuel Morsestraat 4
7442 DH Nijverdal
Netherlands


(31)-0548-59 59 69
(31)-0548-62 19 72
info@ankersmid.com

© 2024 - Ankersmid Group