English          
Industrial Measurement & Control, CEM systems, measuring vans, shelter, analysers and gasconditiongcomponents
Laboratory equipment, color-, ph-, ion selective-, polari-, refracometers
Farmer measurements, NH3, emmision
Reduced Oxygen Reduced Breathing Device, Gas mixing systems
Refractometers, Color measurements and Calcium
Service, Preventive and corrective maintenance, 24/7 contracts
Marine emission monitoring
Home > Producten > Ontzorgingsconcept

Filter.

Type hieronder om het element te zoeken


Type meting


Show More

MeettechniekShow More

Merk

Show More

IndustrieShow More

Ontzorgingsconcept

In de afgelopen jaren hebben bedrijven in toenemende mate te maken gekregen met wet- en regelgeving op het gebied van emissies. U dient op de hoogte zijn van alle (en de allerlaatste) voorschriften op emissiegebied. Van u wordt verwacht dat u weet welke rookgascomponenten deel uitmaken van de bedrijfsemissies, of ze wel of niet giftig zijn en wat de maximale uitstoot mag zijn. Daarbij zullen aard en omvang van de emissies op een of andere wijze moeten worden vastgesteld.

Ook zou het heel prettig zijn als u kon beschikken over een accurate prognose van de financiële consequenties die uw invulling van het overheidsbeleid met zich mee brengt.

Al deze zaken rond emissiemonitoring en die voortkomen uit wet- en regelgeving, zoals BEES,CO2- en NOX-emissiemonitoring (EN 14181), kunt u voor een vast maandbedrag via een servicecontract met een looptijd van vijf jaar volledig aan ons uitbesteden

. De voordelen van een dergelijke aanpak zijn talrijk:

 • U kunt zich blijven richten op uw core business.
 • U beschikt altijd over de juiste meetmethodieken en -systemen (ook als voorschriften en eisen wijzigen).
 • U krijgt hoogwaardige, specialistische vakkennis in/aan huis.
 • U krijgt inzicht in actuele en toekomstige regelgeving.
 • U krijgt de beschikking over gegarandeerde, juiste meetwaarden.
 • U bent verzekerd van goede servicebeschikbaarheid.
 • U ontvangt vakkundige ondersteuning bij kwaliteitsborging.
 • U heeft geen initiële investering.
 • U krijgt toegang tot een uniek samenwerkingsverband dat alle ‘tools’ en expertise in huis heeft voor het efficiënt realiseren van energiebesparing en emissiereductie.

Dit concept bevat onder meer de volgende elementen:

 • Selectie juiste meetmethoden.
 • Engineering emissie-installaties.
 • Levering en installeren meetsystemen.
 • Onderhoud, service en gebruikerstraining emissiesystemen.
 • BEES-metingen.
 • CO2- en NOx-emissiemonitoring.
 • Opstellen monitoringprotocollen.
 • Rookgasanalyse (stof, SO2, NH3, HCL, HF,  VOC, dioxine).
 • Qal1-, Qal2-, Qal3-, AST-metingen en kentalbepaling (PVE EN 14181).

 

Documentatie

Flyer ontzorging NED Flyer ontzorging NED

Uitvoering van emissiemetingen

Periodiek aantonen van het behalen van de opgelegde richtlijnen  

Modellering op basis van procesparameters

Predictive Emission Monitoring Systems (PEMS) kunnen worden gebruikt voor het voorspellen van de NOX-emissie van als klasse 1 (emissiehandel) geclassificeerde installaties. 

Ankersmid engineert, levert en pleegt service aan analyse apparatuur, tot complete CEM systemen en proces systemen in bijbehorende analysehuizen. Zij worden gebruikt in de industriële procestechniek, laboratoria, luchtmacht, staltechnieken en biogas installaties

Ankersmid Process
Samuel Morsestraat 4
7442 DH Nijverdal
Netherlands


(31)-0548-59 59 69
(31)-0548-62 19 72
info@ankersmid.com

© 2024 - Ankersmid Group