English          
Industrial Measurement & Control, CEM systems, measuring vans, shelter, analysers and gasconditiongcomponents
Laboratory equipment, color-, ph-, ion selective-, polari-, refracometers
Farmer measurements, NH3, emmision
Reduced Oxygen Reduced Breathing Device, Gas mixing systems
Refractometers, Color measurements and Calcium
Service, Preventive and corrective maintenance, 24/7 contracts
Marine emission monitoring

Filter.

Type hieronder om het element te zoeken


Type meting


Show More

MeettechniekShow More

Merk

Show More

IndustrieShow More

Dissolved Oxygen Probes

Opgeloste zuurstof wordt vaak aangeduid als DO. Het is een maat voor de hoeveelheid zuurstof in een oplossingDissolved Oxygen ProbesOpgeloste zuurstof wordt vaak aangeduid als DO. Het is een maat voor de hoeveelheid zuurstof in een oplossing. Terwijl sommige gassen chemisch met water reageren om nieuwe verbindingen te vormen zijn er ook gassen zoals stikstof en zuurstof die zonder chemische reactie oplossen in water en bestaan er microscopisch kleine luchtbellen tussen watermoleculen.

Lucht heeft een constante percentage van zuurstof, ongeveer 20,9%. Wanneer lucht in contact komt met water wordt de zuurstof in de lucht in het water opgelost. Er zijn een aantal factoren die bepalen hoeveel zuurstof oplost in water: 
  • Is er voldoende tijd en voldoende menging om het water volledig te verzadigen
  • Water Temperatuur: De oplosbaarheid van zuurstof vermindert als de temperatuur stijgt. Dus hoe kouder het water hoe meer zuurstof het bevat
  • Luchtdruk: Als atmosferische druk afneemt met de hoogte zal de hoeveelheid opgeloste zuurstof in het water afnemen
  • Zout Inhoud: De hoeveelheid opgeloste zuurstof neemt toe naarmate het zoutgehalte afneemt. Daarom bezit zoetwater meer zuurstof dan zoutwater

Documentatie

Dissolved Oxygen Probes Dissolved Oxygen Probes

Ankersmid engineert, levert en pleegt service aan analyse apparatuur, tot complete CEM systemen en proces systemen in bijbehorende analysehuizen. Zij worden gebruikt in de industriële procestechniek, laboratoria, luchtmacht, staltechnieken en biogas installaties

Ankersmid Process
Samuel Morsestraat 4
7442 DH Nijverdal
Netherlands


(31)-0548-59 59 69
(31)-0548-62 19 72
info@ankersmid.com

© 2024 - Ankersmid Group