English          
Industrial Measurement & Control, CEM systems, measuring vans, shelter, analysers and gasconditiongcomponents
Laboratory equipment, color-, ph-, ion selective-, polari-, refracometers
Farmer measurements, NH3, emmision
Reduced Oxygen Reduced Breathing Device, Gas mixing systems
Refractometers, Color measurements and Calcium
Service, Preventive and corrective maintenance, 24/7 contracts
Marine emission monitoring

Filter.

Type hieronder om het element te zoeken


Type meting


Show More

MeettechniekShow More

Merk

Show More

IndustrieShow More

Filterbewaking

Een kwalitatieve stofmeting, bijvoorbeeld door tribo-elektrische filterbewaking, omvat zowel de bewaking van het gehalte aan schoon gasstof na stofafzuigers als de evaluatie van de status van de uitlaatgasreinigingssystemen.
De signaalgeneratie is gebaseerd op het tribo-elektrische meetprincipe. Met andere woorden, de ladingsuitwisseling tussen de sonde en de stroming evenals de stuiterende stofdeeltjes wordt uitgevoerd.

Volgens het tribo-elektrische meetprincipe wordt het filterbewakingsapparaat geïnstalleerd als in-situ meetapparaat in de schone gasleidingen achter de stofafzuigers. Apparaten zijn geschikt voor het bewaken van filter-, envelop- en patroonfilters en centrifugale scheiders (cyclonen).
Er zijn meer dan 10.000 stuks Dr. Födisch AG filtermonitorapparatuur die wereldwijd werken o.a. in de voedselverwerkende of cementindustrie, in de metaal- en houtverwerkende en chemische industrie.

Filterbewakingsapparaat PFM 14
filtermonitor voor in-situ stofmeting
met afzonderlijke bedieningseenheid
display met de gemeten waarde in mg / m³ of lijndiagram

Mobiel filter diagnoseapparaat PFM 14 K
mobiel filter-diagnoseapparaat voor tribo-elektrische in-situ monitoring van stofemissies
meetsonde met variabele lengte voor aanpassing aan de plaatselijke omstandigheden
onmiddellijke controle van het stofgasgehalte na de stofafzuigers
offline stroomvoorziening door powerbank
geïntegreerde recorder

Filterbewakingsapparaat PFM 13
filtermonitor voor in-situ stofmeting
compact apparaat met display
geschikt voor de bouw van filterbewakingssystemen

Filterbewakingsapparaat PFM 13 C
filtermonitor voor in-situ stofmeting
compact apparaat
geschikt voor de bouw van filterbewakingssystemen

Filterbewakingsapparaat PFM 02
filtermonitor voor in-situ stofmeting
compact apparaat
display met de gemeten waarde in mg / m³ of in lijndiagram

Filterbewakingsapparaat PFM 02 EX
filtermonitor voor in-situ stofmeting met EC-type onderzoekscertificaat (IBExU04ATEX1249 X)
goedgekeurd voor Ex II 1 / 3D Ex ia / tc IIIC T74 ° C Da / Dc en Ex II 3G Ex nA IIC T4 Gc ic
compact apparaat
display met de gemeten waarde in mg / m³ of in lijndiagram

Reststofsensor PFM 02 HB
reststofsensor voor houtverwerkende industrie met certificaat van EG-typeonderzoek
compact apparaat
geschikt voor de bouw van filterbewakingssystemen

Filterbewakingsapparaat PFM 92 C
filtermonitor voor in-situ stofmeting
compact apparaat dat uitsluitend uit de sonde bestaat
geschikt voor de bouw van filterbewakingssystemen

Ankersmid engineert, levert en pleegt service aan analyse apparatuur, tot complete CEM systemen en proces systemen in bijbehorende analysehuizen. Zij worden gebruikt in de industriële procestechniek, laboratoria, luchtmacht, staltechnieken en biogas installaties

Ankersmid Process
Samuel Morsestraat 4
7442 DH Nijverdal
Netherlands


(31)-0548-59 59 69
(31)-0548-62 19 72
info@ankersmid.com

© 2024 - Ankersmid Group